Programul Operațional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Județul Maramureș Instrumente Structurale

Date generale

Proiect „MOŞTENIRE MARAMUREŞEANĂ ÎNTRE MARA ŞI COSĂU”

Beneficiar

Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş reprezent prin Consiliul Judeţean Maramureş

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Organism Intermediar pentru Turism

Cod proiect SMIS 25363; Contract de finanțare nr. 2029/09.08.2011, contract semnat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism și UAT Județul Maramureș, reprezentat prin Consiliul Județean Maramureș, în calitate de Beneficiar

Sursa de finanțare

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Domeniul de intervenție  5.3. – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.   

Operaţiunea: Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice.

Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului este de: 992.870 lei

Valoarea eligibilă a proiectului 807.500 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 686.375 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă buget naţional 104.975 lei; co-finanţare eligibilă a beneficiarului 16.150 lei.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 185.370 lei.

Durata de implementare a proiectului

 Proiectul se va derula pe o perioadă de 24 luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv 10 august 2011 – 9 august 2013.

Descriere zona Mara-Cosău

Destinaţia turistică avută în vedere de acest proiect se situează în centrul judeţului Maramureş, respectiv în sud-vestul Ţării Maramureşului (Maramureşul Istoric). Este o zonă ce cuprinde câteva localităţi de la poalele Munţilor Gutâi, între valea Marei şi a Cosăului, cu un extraordinar potenţial turistic: Budeşti, Sârbi,  Breb şi Hoteni.

Printre atracţiile naturale de care beneficiază această regiune putem menţiona păduri, turbării, tăuri, stânci cu forme deosebite, izvoare, toate alcătuind un peisaj deosebit. Dintre elementele antropice se remarca bisericile de lemn, casele şi porţile vechi de lemn, instalaţiile tehnice tradiţionale, evenimentele folclorice şi meşteşugurile locale.

Toate aceste elemente contribuie atât individual, dar mai ales luate în totalitatea lor, la unicitatea şi complexitatea patrimoniului turistic al zonei şi la stabilirea identităţii destinaţiei.

57035 de vizitatori în total Hartă site Condiţii de utilizare RSS
www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

© 2012-2013 MARA COSĂU. Toate documentele și fotografiile sunt proprietatea Consiliului Județean Maramureș.